Aangifte nalatenschap zonder notaris

Wat is een aangifte van nalatenschap?

Bij elk overlijden stellen we een fiscaal document op. Dat sturen we door naar de Vlaamse Belastingdienst. In de aangifte maken we een schatting van het totale vermogen van de overledene met een uitgebreide beschrijving van de erfenis. Dit kan perfect zonder notaris.

Aangifte nalatenschap invullen zonder notaris

Wil je als nabestaande de aangifte van nalatenschap in orde brengen? Een notaris inschakelen hoeft niet, maar het blijft wel een complexe procedure. Het document volledig en correct invullen vereist heel wat werk:

 • Alle erfgenamen uitzoeken en bepalen.
 • De juiste documenten van de overledene en de erfgenamen verzamelen.
 • Alle roerende goederen zoals auto’s, schilderijen en juwelen naar waarde schatten.
 • Alle onroerende goederen zoals een woning en bouwgrond laten schatten.
 • De openstaande schulden aftrekken van het totale vermogen.
 • Als er een testament aanwezig is, de legatarissen bepalen en de legaten uitvoeren.
 • De aangifte van nalatenschap controleren op volledigheid en geldigheid.
 • De aangifte opsturen naar de Vlaamse Belastingdienst.

Villa Vesta: juridische
bijstand aan een voordelig
tarief zonder notariskosten

De meeste mensen schakelen hulp in om de nalatenschap van een dierbare in orde te brengen. Villa Vesta biedt ondersteuning in deze moeilijke periode. Bij een notaris betaal je voor het opsturen van een aangifte gemiddeld €1200. Bij Villa Vesta betaal je een fractie van die prijs. Kies voor juridische en administratieve bijstand van een jurist aan een voordelige, vaste prijs.

Villa Vesta: een vlot en sereen verloop van de erfenis

Villa Vesta ondersteunt nabestaanden met allerhande administratieve en juridische verplichtingen, waaronder het opstellen van de aangifte van nalatenschap. Wij verkiezen een warme en persoonlijke aanpak, thuis waar je alle documenten bij de hand hebt. We werken discreet en adviseren nabestaanden in een duidelijke, begripvolle taal.

Wie zijn de erfgenamen?

De wettelijke erfgenamen van de overledene zijn meestal in de eerste instantie de langstlevende echtgenoot, de kinderen en kleinkinderen. Verder houden we rekening met de verwantschap tussen de overledene en de nabestaanden. Zo kijken we eerst naar de erfgenamen in rechte lijn (de kinderen, kleinkinderen, ouders en grootouders) en daarna naar de erfgenamen in zijlijn (de broers, zussen, neven, nichten, ooms en tantes).

De erfenisaangifte opsturen
zonder notaris

We vullen samen met de erfopvolgers de aangifte volledig in. Ten slotte ondertekent elke erfgenaam de aangifte waarna we die binnen een termijn van vier maanden na het overlijden indienen bij de Vlaamse Belastingdienst. Zij berekenen de erfbelasting en sturen een aanslagbiljet naar alle erfgenamen.

Wat zijn successierechten?

De successierechten op een erfenis zijn de belastingen die de staat aanrekent op de overdracht van erfvermogen. De erfbelasting wordt berekend op de waarde van alle roerende en onroerende goederen, verminderd met de schulden. We stellen de overledene zijn volledig hebben en houden vast en schatten de waarde in van al zijn bezittingen.

Van die totaalsom worden eventuele schulden zoals dokter- en ziekenhuiskosten en begrafeniskosten afgetrokken. Die uitkomst noemen we het nettovermogen en daarop berekent de Vlaamse Belastingdienst de erfbelasting.

Successietarief: wat kost een erfenis?

Hoeveel belastingen je betaalt op een erfenis hangt sterk af van verschillende factoren:

 • In welk gewest woonde de overledene de laatste vijf jaar van zijn leven?
 • Hoeveel bedraagt het totaal nettovermogen?
 • Wat is je verwantschap met de overledene?

Kortom, hoe meer je erft en hoe verder je verwant bent met de overledene, hoe meer erfbelasting je betaalt.

Hoge erfbelastingen voorkomen? Kies voor successieplanning!

Wil je hoge erfbelastingen voorkomen? Kies dan voor successieplanning. Met behulp van het testament, de schenking en het huwelijkscontract verdeel je zelf jouw erfenis en hou je de successierechten laag.

Breng de aangifte van nalatenschap in orde zonder een notaris.

Bel +32 478 23 37 51
Of mail ons