Administratieve en juridische
bijstand bij nalatenschap

Administratieve en juridische ondersteuning bij een sterfgeval

Wanneer iemand in je familie overlijdt, komt er heel wat administratieve rompslomp bij kijken. Dat is wel het laatste waarmee jij wil bezig zijn op dat moment. Villa Vesta neemt de administratieve en juridische taken over.

Wij nemen je zorgen van je schouders

Ons doel is om jou tijdens deze moeilijke periode zo goed mogelijk te ondersteunen:

  • Alle nodige instanties van het overlijden verwittigen.
  • Allerhande verplichte juridische en administratieve documenten invullen.
  • Een overzicht maken van alle roerende en onroerende goederen.
  • De aangifte van nalatenschap correct en volledig opstellen.
  • Aanvragen van het attest van erfopvolging om de bankrekeningen te deblokkeren.
  • Als het nodig zou zijn, het woonhuis van de overledene verkopen.

Met Villa Vesta heb je geen notaris nodig

Bij Villa Vesta doen we alles wat een notaris doet en meer. We hebben niet alleen een voordelig, vast tarief, we geven ook een persoonlijke en uitgebreide service aan de familie. Een warm en sereen gesprek bij jou thuis. Zo’n huisbezoek duurt gemiddeld een uurtje of twee. We verzamelen alle nodige documenten en stellen de administratie op orde.

Aangifte van nalatenschap: verplicht document voor de Vlaamse Belastingdienst

Elke erfgenaam is verplicht om binnen de 4 maanden een aangifte van nalatenschap in te dienen bij de Vlaamse Belastingdienst. Bij Villa Vesta vullen we deze aangifte samen met de erfgenamen in en sturen we die naar de Vlaamse belastingdienst. Op basis van deze aangifte berekenen zij de erfbelasting.

Wat is het nettovermogen?

De aangifte is een overzicht van de activa en de passiva op het moment van overlijden. Kortom, we bepalen de waarde van het totale vermogen van de overledene door vaststelling en schatting. En daarvan trekken we de openstaande schulden af. Tot de schulden behoren onder andere de ziekenhuis- en dokterskosten en de begrafenis. Wat overblijft noemen we het nettovermogen waarop de erfgenamen erfbelasting moeten betalen.

Het erfvermogen schatten is onze specialiteit

Vooral de onroerende goederen moeten worden geschat.  Dit moet correct gebeuren en dit op straffe van boete voor tekortschatting. De roerende goederen, zoals bankrekeningen, beleggingen e.d. worden aangegeven op basis van de fiscale lijsten.  Kortom, alle roerende goederen moeten worden aangegeven, dus ook inboedel, auto’s, enz. Ook opbrengsten en inkomsten verkregen binnen de drie jaar na het overlijden moeten in de aangifte vermeld worden. Verzuim betekent bijkomende  belastingverhoging.

Erftarieven bepalen: wat kost erven?

Op een erfenis betaal je belastingen, ook wel successierechten of erfbelasting genoemd. Hoeveel belasting je betaalt, hangt van een aantal verschillende factoren af:

  • Gewest: in welk gewest woonde de overledene het langst in de laatste vijf jaar?
  • Graad van verwantschap: hoe ver sta je van de overledene?
  • Nettovermogen: wat is de totale waarde van de nagelaten goederen verminderd met de schulden?

Afhankelijk van bovenstaande factoren loopt de erfbelasting van 3% op tot wel 55%. Wij helpen jou graag deze berekeningen nauwkeurig in te schatten voor we de aangifte opsturen.

Successierechten vermijden

Wil je zo’n hoge successierechten vermijden? Met successieplanning vermijd je niet alleen hoge erfbelastingen, maar ben je ook zeker dat de verdeling van je vermogen verloopt zoals jij dat wil.

Geef je administratieve en juridische verplichtingen rond de erfenis van een dierbare uit handen en laat je bijstaan in moeilijke tijden.

Bel +32 478 23 37 51
Of mail ons