Successieplanning: neem zelf
jouw erfenis in handen

Bereid je erfenis nu voor en geniet zorgeloos van je pensioen

Niemand denkt graag na over de voorbereiding van zijn eigen erfenis. “Het is nog zo ver weg en alles wordt toch geregeld na mijn overlijden.” Klopt, maar dat verloopt vaak niet zoals je voor ogen had. Je plant en spaart voor je pensioen. Waarom zou je dan niet hetzelfde doen voor je erfenis? Om je erfenis op orde te stellen, hoef je nog niet op leeftijd te zijn.

Successieplanning met Villa Vesta

Wie krijgt wat? En hoeveel zijn we kwijt aan erfbelasting? Beslis er zelf over nu het nog kan. Met het juridisch advies van Villa Vesta neem je je eigen nalatenschap in handen.

Over welk deel van je nalatenschap beslis je zelf?

Je hebt een zekere vrijheid om zelf te beslissen over jouw nalatenschap. Verdeel je erfenis zelf met behulp van het testament, de schenking en het huwelijkscontract.

Jouw erfvermogen bestaat uit twee gelijke delen: de reserve en het beschikbaar deel.

  • De reserve is een minimumerfdeel dat voorbehouden is aan je reservataire erfgenamen (je huwelijkspartner, kinderen en kleinkinderen).
  • Over het beschikbaar deel ben je vrij om te kiezen aan wie je dat nalaat.

Het testament: beslis zelf waar je vermogen naartoe gaat

Jouw testament is een persoonlijk document waarin je beslist aan wie je het beschikbare deel van je vermogen nalaat. Zo heb je meer controle over de verdeling van je nalatenschap:

  • Geef iemand iets meer. Misschien heeft je ene kind iets meer ondersteuning nodig?
  • Geef iemand iets minder. Iemand waar je al jaren geen contact meer mee hebt.
  • Geef aan iemand die anders niets zou krijgen. Ben je ongehuwd en woon je feitelijk samen met je partner? Opgepast, dan krijgt die bij de wettelijke erfopvolging niets!
  • Voorkom onenigheid in de familie. Er is geen getouwtrek en discussie omdat jij alles duidelijk bepaald hebt in je testament.
  • Geef aan een goed doel zoals Kom op tegen Kanker. Een vzw betaalt bovendien geen successierechten op jouw legaat.

De schenking: voorkom hoge successierechten

Waarom je kinderen nu al niet een deel van je erfenis geven? Met de schenking geef je een deel van je erfvermogen aan een laag, vast tarief. Je vermindert niet alleen de erfbelasting op je vermogen, maar je deelt ook in het geluk van de personen waaraan je schenkt. Zet bijvoorbeeld jouw woning en auto op naam van je kinderen zodat ze er later geen hoge belastingen op betalen.

Successieplanning: meer dan enkel een fiscaal voordeel

Successieplanning heeft niet enkel fiscale voordelen, maar ook emotionele.

Zorgvolmacht: wie beslist wanneer jij het niet meer kan

Wanneer je wilsonbekwaam wordt, zal de vrederechter een bewindvoerder aanduiden die onder andere over je financiële zaken beslist. De zorgvolmacht is dus een slimme voorzorg.

Je geeft je partner of kinderen volmacht om over bepaalde handelingen en financiële zaken te beslissen, zou je wilsonbekwaam worden. Een ongeval, ziekte en ouderdom zijn de voornaamste redenen van wilsonbekwaamheid. Heb je geen kinderen? Dan heb je misschien wel een goede vriend, een vertrouwenspersoon die in dat geval beslist.

Maak een afspraak en neem jouw nalatenschap zelf in handen!

Bel +32 478 23 37 51
Of mail ons